Solve for: x = sqrt() 3+2 sqrt() 3+3 sqrt() 3

Expression: $$x = \sqrt { 3 } + 2 \sqrt { 3 } + 3 \sqrt { 3 }$$

Combine $\sqrt{3}$ and $2\sqrt{3}$ to get $3\sqrt{3}$.

$$x=3\sqrt{3}+3\sqrt{3}$$

Combine $3\sqrt{3}$ and $3\sqrt{3}$ to get $6\sqrt{3}$.

$$x=6\sqrt{3}$$